Bokhandel


Riktlinjer för bildningen 2030

Riktlinjer för bildningen är Finlands Kommunförbunds bildningspolitiska program, där riktlinjerna för Kommunförbundets centrala mål inom bildningspolitiken dras upp fram till 2030.

0.00 €


Förvaltningsstadga för kommunen

Förvaltningsstadgan är ett viktigt styrmedel för kommunens förvaltning och verksamhet.

20.00 €


Forskarperspektiv på kommunreformer i Finland. Acta nr 276

Forskningsprogrammet ARTTU2:s slutrapport. Denna rapport är en översättning av det finska originalet "Kuntauudistukset leveämpiä hartioita etsimässä". Acta nr 273

0.00 €


Kommunalval, kandidater och invalda år 2017

Kommunaktuellt publikationsserie nr 2/2019.

0.00 €


Kommunförbundets program för EU-valet 2019

De viktigaste målen i Kommunförbundets program för EU-valet gäller bland annat följande programperiod, klimat- och energipolitik, cirkulär ekonomi, välfärd, förebyggande av marginalisering, digitalisering, samt utbildningspolitik och språkkunskaper.

0.00 €


Livskraft, tillväxt och sysselsättning – utmaningar för den kommunala ekonomin

I den här publikationen går vi in på delfaktorer som påverkar livskraften, i första hand via den kommunala ekonomin.

0.00 €


Kommunförbundets mål för Finlands EU-ordförandeskap 2019

Kommunförbundets EU-intressebevakning syftar till att påverka EU:s lagstiftningsprocess för att EU-lagstiftningen ska främja välfärden och livskraften för medborgarna, kommunerna och regionerna i unionen. I Kommunförbundets mål för EU-ordförandeskapet betonas bland annat betydelsen av EU:s följande programperiod 2021–2027 för kommunerna och landskapen.

0.00 €


Kommunallagen - bakgrund och tolkningar (2017)

Kommunallagen - Bakgrund och tolkningar har befäst sin ställning som lärobok och handbok om den praktiska tillämpningen av kommunallagen. Den nya totalreviderade upplagan behandlar kommunallagen från 2015, som i sin helhet tillämpas från 1 juni 2017. Boken är oumbärlig för dig som behöver djupare insikter i kommunens förvaltning och beslutsfattande.

149.00 €


Handbok om sökande av ändring

Publikationen är avsedd som en praktisk handbok för kommunernas och samkommunernas personal och förtroendevalda.

50.00 €